Tabele

caption-side

Używane do ustalania położenia nagłówka tabeli w stosunku do tabeli.
Wartośćtop | bottom | left | right | inherit
Wartość początkowatop
Używane zelementy nagłówka tabeli
Dziedziczenietak
Przykładcaption {caption-side : left}
Aby wyrównać tekst nagłowka, możesz użyć własności 'text-align' i 'vertical-align'.

table-layout

Używane do wyboru algorytmu rysowania tabeli.
Wartośćauto | fixed | inherit
Wartość początkowaauto
Używane zelementy tabeli
Dziedziczenienie
Przykładtable {table-layout : fixed}
Algorytm Fixed jest szybszy, gdyż dzieli od razu przestrzeń na kolumny, zamiast dostosowywać szerokość kolumn dla uzyskania optymalnego wyglądu.
Algorytm Auto wymaga uprzedniego załadowania tabeli, zanim zostanie wyświetlona, ale często zapewnia lepszy wygląd.

border-collapse

Wartośćcollapse | separate | inherit
Wartość początkowacollapse
Używane zelementy tabeli
Dziedziczenietak
Przykładtable {border-collapse : separate}
Wartość separate nadaje każdej komórce jej własne obramowanie z własnością border-spacing (opisaną poniżej), rozdzielając obramowania.

border-spacing

Określa przestrzeń między obramowaniami, gdy została użyta separacja obramowań.
Wartośćlength [length] | inherit
Wartość początkowa0
Używane zelementy tabeli
Dziedziczenietak
Przykładtable {border-spacing : 0.5em 0.5em}
Długości określają odpowiednio odległości poziome i pionowe. Jeśli jest podana jedna wartość, jest ona używana w obu sytuacjach.

empty-cells

Steruje kreśleniem obramowania wokół komórek bez żadnej widocznej zawartości, gdy użyto separacji obramowania.
Wartośćshow | hide | inherit
Wartość początkowashow
Używane zelementy komórek tabeli
Dziedziczenietak
Przykładtable {border-spacing : 0.5em 0.5em}