Typy mediów w arkuszach stylów

Wskazywanie typów mediów

Arkusze stylów mogą określać odmienną informację o stylach dla różnych urządzeń odbiorczych. Może to być zrobione na kilka sposobów:

Obsługiwane media

Poniżej znajduje się lista mediów obsługiwanych przez CSS2. Informacja, którą określamy, to lista rozdzielonych przecinkami poniższych nazw.
screenpopularne przeglądarki internetowe
ttyurządzenia znakowe o stałej szerokości znaku: dalekopisy, terminale i inne urządzenia znakowe
tvurządzenia o niskiej rozdzielczości, kolorowe, ograniczone przewijanie
projection projektory
handheld urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne etc.)
print gdzie dokumenty są rozdzielane na strony
braille dotykowe urządzenia brajlowskie
embossed drukarki brajlowskie
aural urządzenia wspomagające przetwarzanie tekstu na mowę.
all wszystkie urządzenia.