Własności klasyfikacji

Te zaawansowane własności klasyfikują elementy w kategorie, jak pokazano niżej...

display

Wartośćinline | block | list-item | run-in | compact | marker | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit
Wartość początkowablock
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenienie

Własność opisuje, jak (jeśli w ogóle) element jest widoczny na ekranie lub wydruku. Jeśli język nie obsługuje jakiegoś elementu lub chcemy, aby element zachowywał się jak coś innego, używamy tej własności.

Run-in boxes

Obiekt określony jako run-in jest wyświetlany jako obiekt wierszowy, jeśli następujący po nim obiekt jest blokiem (jak blok <P>). W przeciwnym razie staje się obiektem blokowym.

Na przykład, H3 to obiekt blokowy - powoduje przełamanie wiersza. Jednak, jeśli użyjemy H3 { display: run-in }, a następuje po nim blok <P>, tytuł stopnia trzeciego pojawi się jako pierwszy wiersz bloku <P>, a tekst w ramach <P> będzie kontynuowany od zakończenia tytułu.

white-space

Wartośćnormal | pre | nowrap
Wartość początkowanormal
Używane zelementy blokowe
Dziedziczenietak

Określane, jak są wyświetlane puste przestrzenie (zawijanie wiersza, tabulatory etc.): normalnie (są ignorowane), jak element HTML <pre> lub z zawijaniem wiersza wyłącznie za pomocą <BR>.

Różne

cursor

Własność określa typ kursora wyświetlanego po nasunięciu kursora myszki nad jakiś element.
Wartośćurl list + auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | inherit
Wartość początkowaauto
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
PrzykładIMG { cursor : url("picture.cur"), crosshair; } }

outline

Tworzy obrys wokół i "na wierzchu" elementu.
Wartośćoutline-color || outline-style || outline-width | inherit
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
PrzykładIMG { outline : red inset thick } }
Jest to skrócona metoda określania poszczególnych własności obrysu. Każda z tych własności jest opisana poniżej.

outline-width

Wartośćthin | medium | thick | length | inherit
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
Przykład IMG { outline-width : thin } }

outline-style

| inherit
Wartośćnone | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
PrzykładIMG { outline-style : inset } }

outline-color

Wartośćcolor | invert | inherit
Używane zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
Przykład :focus { outline-color: invert } }