Kolor i tło

color

Wartość color | inherit
Wartość początkowa zależy od użytego programu
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie tak
Własność używana do ustalania koloru tekstu; może być definiowana w dwojaki sposób:
  color: colourname
  color: rgb(red,green,blue)  /* red, green, blue są liczbami całkowitymi w przedziale 0-255 */
Zobacz stronę z terminologią, gdzie jest lista wartości dla colourname.

background-color

Wartość color | transparent | inherit
Wartość początkowa transparent
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie nie, ale ponieważ domyślnie jest transparent, kolor w tle będzie widoczny
Przykład H1 {background-color : rgb(70%,70%,0%) }

background-image

Wartość url | none | inherit
Wartość początkowa none
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie nie
Przykład BODY { background-image: url(picture.gif) }
Własność zamienia kolor tła na obrazek.

background-repeat

Wartość repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit
Wartość początkowa repeat
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie nie
Przykład background-repeat: repeat-y; /* powtarza tło w pionie */

background-attachment

Wartość scroll | fixed | inherit
Wartość początkowa scroll
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie nie
Określa, czy tło przewija się razem ze stroną, czy też pełni rolę "znaku wodnego".
  BODY 
 { 
    background-image: url(imagefilename);
    background-attachment: fixed;
  }

background-position

Wartość :
or :
[top | center | bottom] [left | center | right]
[percentage | length ] [percentage | length]
Wartość początkowa 0% 0%
Używany z elementy blokowe
Dziedziczenie nie
Wartości procentowe procentowa wartość poprzez element, przy czym 0% dotyczy lewego lub górnego brzegu.
Przykładbackground-position: 0% 2cm;
background-position: 100%;
background-position: 100% 100%;

Jeśli podana jest tylko jedna wartość procentowa lub długość, ustalona jest pozycja pozioma, a pionowa jest przyjmowana jako 50%. Dozwolone są kombinacje długości i wartości procentowych, np. '50% 2cm'. Dozwolone są wartości ujemne.

Jeśli obrazek tła jest umiejscowiony na stałe, położenie jest względne w stosunku do ekranu, a nie elementu.

background

Wartość background-color || background-image || background-repeat || background-attachment || background-position
Używany z wszystkie elementy
Dziedziczenie nie
Przykład P{ background: url(picture.gif) white 20% repeat fixed}