Własności czcionek

UWAGA: sekcja opisuje jedynie częściej używane własności czcionek. O zaawansowanych regułach @font-face możesz przeczytać w specyfikacji W3C CSS2, w części poświęconej czcionkom.

font

Wartość[ font-style || font-variant || font-weight ] font-size [ / line-height ] font-family | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
PrzykładP { font: 12pt/14pt sans-serif }
caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar odnoszą się do czcionek użytych w odpowiednich elementach w ramach przeglądarki.

Inne typy wartości są pokazane w indywidualnych własnościach poniżej.

font-family

Wartośćlista wartości rozdzielonych przecinkami w kolejności ważności, zawierająca albo nazwę rodziny czcionek, albo nazwę rodzajową | inherit
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { font-family: "Times New Roman", serif }

font-style

Wartośćnormal | italic | oblique | inherit
Wartość początkowanormal
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { font-style: italic }

font-variant

Wartośćnormal | small-caps | inherit
Wartość początkowanormal
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { font-variant: small-caps }

font-weight

Wartośćnormal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit
Wartość początkowanormal
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { font-weight: 900 }

Normal i 400 są tym samym, podobnie jak bold i 700. Bolder i lighter są wartościami relatywnymi w stosunku do wartości dziedziczonej.

font-size

Wartość absolute-size | relative-size | length | percentage | inherit
Wartość początkowamedium
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Wartości procentowerelatywne w stosunku do wielkości czcionki elementu nadrzędnego
absolute-size to jedno z xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, lub xx-large.

relative-size to larger lub smaller i representuje absolute-size, w stosunku do wartości dziedziczonej

length jest wartością dodatnią o jednostce em, ex lub pt. Wartości są względne wobec wartości dziedziczonej, ale w innych własnościach odnoszą się do wielkości czcionki bieżącego elementu.

Przykłady:
  P { font-size: 12pt; }
  P { font-size: larger }
  P { font-size: 150% }
  P { font-size: 1.5em }

font-size-adjust

Wartość number | none | inherit
Wartość początkowanone
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Wartości procentowewzględne wobec wielkości czcionki elementu nadrzędnego
Własność jest używana do określenia położenia czcionki, aby zachować proporcję x-height pierwszej czcionki z listy, jeśli nie jest dostępna. Wartość określa kształt pierwszej czcionki.

font-stretch

Wartośćnormal | wider | narrower | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | ultra-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | inherit
Wartość początkowanormal
Używany zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
PrzykładH1 { font-stretch: semi-condensed }
Określa relatywną lub absolutną wartość dla szerokości czcionki. Wartości są tutaj uszeregowane od najwęższej do najszerszej.