Własności tekstu

word-spacing

Określa odległość między przylegającymi wyrazami.
Wartośćnormal | length
Wartość początkowanormal
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { word-spacing: 1.3em }

letter-spacing

Określa odległość między przylegającymi literami.
Wartośćnormal | length
Wartość początkowanormal
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { letter-spacing: 1.3em }

text-decoration

Określa efekty specjalne.
Wartośćnone | [underline || overline || line-through || blink ]
Wartość początkowanone
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenieniekiedy
Przykład BODY { text-decoration: blink }

text-shadow

Pozwala dołączać cień do tekstu.
Wartośćnone | [color || length length [length]]
Wartość początkowanone
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
Wartość jest w zasadzie listą wartości rozdzielonych przecinkami, z których każda określa efekt, który będzie nadany w określonej kolejności. Każda określa poziomy i pionowy odstęp od tekstu (w tej kolejności - w prawo i w dół są dodatnie, w lewo i w górę - ujemne), z opcjonalnymi wartościami blur radius i color.

text-shadow może być też używany z pseudoelementami :first-letter i :first-line.

Powinieneś postępować ostrożnie, aby tekst był czytelny w przeglądarkach akceptujących tylko CSS1, gdyż jest to nowe polecenie CSS2.

vertical-align

Valuebaseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | percentage
Wartość początkowabaseline
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenienie
Procentywzględne w stosunku do wysokości wiersza elementu
Przykład BODY { vertical-align: middle }
Inny zestaw własności odnosi się do linii, której element jest częścią:

text-transform

Konwertuje tekst.
Wartośćcapitalize | uppercase | lowercase | none
Wartość początkowanone
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Przykład BODY { text-transform: capitalize }

text-align

Wartośćleft | right | center | justify
Używana zelementy blokowe
Dziedziczenietak
Przykład H1 { text-align: center }

text-indent

Wartośćlength | percentage
Wartość początkowa0
Używana zelementy blokowe
Dziedziczenietak
Procentywzględne w stosunku do szerokości elementu nadrzędnego w hierarchii
Przykład P { text-indent: 3em }

line-height

Wartośćnormal | number | length | percentage
Wartość początkowanormal
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
Procentywzględne w stosunku do wielkości czcionki elementu

Określa ona odległość między dwiema sąsiadującymi liniami bazowymi.
number określa wielokrotność wysokości czcionki i może być dziedziczona przez inne elementy.
percentages są dziedziczone jako wartość wyliczana (calculated).

Wartość ujemna nie może być tutaj użyta.

Następujące polecenia mają ten sam efekt:
 P { line-height: 1.7; font-size: 10pt } /* number */
 P { line-height: 1.7em; font-size: 10pt } /* length */
 P { line-height: 170%; font-size: 10pt } /* percentage */

quotes

Wartość[string | string] | none | inherit
Używana zwszystkie elementy
Dziedziczenietak
PrzykładBODY:lang(en) { quotes: '"' '"' "'" "'" }

Własność określa, w jaki sposób wyświetlane są cytowania. Wartością jest lista symboli rozdzielonych spacjami, używanych dla każdego poziomu. Cytowania są otwierane i zamykane za pomocą własności content pseudoelementów :before i :after, z zagnieżdżonymi cytowaniami wyświetlanymi za pomocą odpowiednich symboli.